Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 31/03/2023, 17:44:40

17/01/2005 1:41:04 pm
"Prins Nuder" slår till. I ett tal i Uppsala på fredagen aviserade finansminister Pär Nuder "ett ökat skatteuttag - om vi även i fortsättningen vill att vården, skolan och omsorgen skall tillkomma alla och envar genom att välfärden är gemensamt finansierad och tillhandahålls av den offentliga sektorn". Det är värt att notera meningens andra del - höjda skatter behöver bara bli verklighet om de offentliga monopolen ska bibehållas. Tror Pär Nuder verkligen att höjda skatter ger Sverige ökat välstånd och bättre välfärd? Ska vi nu påbörja den vandring upp mot 70 kronor i kommunalskatt som Kommunförbundet har beskrivit? I sammanhanget kan det vara intressant att SNS Konjunkturråd presenterar sin rapport den 25 januari, där de ska skissa på en ny skattereform bland annat utifrån denna formulering: "Internationaliseringen ökar den potentiella rörligheten hos flera skattebaser och därmed också den internationella skattekonkurrensen. Är det möjligt att hålla fast vid dagens skattenivåer och skattestruktur?" En ledande fråga söker sitt svar - och det är inte Nuders tanke om framtiden som är svaret.

<-- Home
RSS 2.0