Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-11-30, 03:35:11

2009-04-21 14:39:17
Turkiet som EU-medlem! I ett antal år har jag argumenterat för fortsatt EU-utvidgning, i synnerhet med Turkiet. Idag skriver Fredrik Segerfeldt i Newsmill, utifrån rapporten som gavs ut av European Enterprise Institute, med starka argument för detta. Läs artikeln här.

<-- Home
RSS 2.0