Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-11-30, 04:35:59

2009-04-24 13:43:16
Svar på frågor. Kring min kandidatur till riksdagen finns ett antal principiella och praktiska frågor, kring vilka det verkar finnas ett intresse.

- För den som vill se den högst oförberedda lanseringen av kandidaturen i TV4 imorse finns klippet här.

- Jag tillhör Stockholms län. För att stödja mig i höstens avgörande provval ska man vara med i moderaterna och skriven där.

- Jag är medveten om att det i juni är val till Europaparlamentet. Jag ville dock inte vänta ända till efter sommaren med att lansera min kandidatur, utan ha tid att utveckla en gedigen grund och nätverk i detta sammanhang.

- Man kan stödja min kandidatur ekonomiskt, via Bankgiro 389-6560. Resurserna går oavkortat till nödvändiga utlägg som tryck, lokaler, porto - inte till några ersättningar.

- Bloggarna kommenterar, hittills här, här och här.

- Fram till valet rullar allt på som vanligt. Jag förblir en fri idéentreprenör i tal och skrift. Men jag arbetar också för att få stöd för mina idéer inför detta val.

<-- Home
RSS 2.0