Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-11-30, 03:55:23

2009-04-27 15:36:31
Murphy′s Law. När man verkligen vill att webben ska fungera väl - t ex när man har lanserat en kandidatur, en skrift och en bok - verkar man kunna vara säker på att den inte kommer att göra det. Nu håller webbhotellet på med att söka efter det fel som gör denna webbplats så långsam. Hoppas de hittar det snart!

<-- Home
RSS 2.0