Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-11-30, 04:39:34

2009-04-30 15:09:01
Munkhammar (m): Invandringen stärker EU:s ekonomi. I affärsnättidningen realtid.se publiceras idag en artikel om invandring till EU, där jag intervjuas - också mot bakgrund av min kandidatur till riksdagen. Jag understryker att invandring är en tillgång för Europa, men skulle kunna vara det än mer, om vi reformerade arbetsmarknaden.

Läs intervjun här - >

<-- Home
RSS 2.0