Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 14:08:17

2009-05-04 10:18:19
I Blått: Världens bästa världsdel. Idag utkommer MUF:s tidning Blått med ett särskilt Europanummer, i större upplaga också för att användas i kampanjen. Där har undertecknad skrivit en längre artikel om hur Europa kan fortsätta förändra för att bli bäst.

Läs artikeln här (pdf, s 22-24) - >

<-- Home
RSS 2.0