Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 13:03:05

2009-05-07 15:03:05
Skattechock vid maktskifte. I en ny rapport granskar Skattebetalarnas Förening oppositionens förslag till ekonomisk politik. En slutsats är att det finns förslag om sammanlagda skattehöjningar för en vanlig familj med cirka 50 000 kronor om året. Är det någon som välkomnar det? Är det någon som tror att det gör att Sverige kommer ur krisen snabbare och starkare?

<-- Home
RSS 2.0