Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 13:17:45

2009-05-08 09:13:39
Borgfred? I dagens nyhetspanel togs inte mitt förslag till ämne upp - att det är 30 år sedan Margaret Thatcher tillträdde som premiärminister. Beklagligt, för det var enormt betydelsefullt för att vända västvärldens tilltagande socialisering och svaghet och att knäcka Sovjetunionen. Hennes övetygelse och politiska kraft är beundransvärd och bidrog till den starkaste välståndsökning världen har upplevt.

Däremot diskuterades den s k "borgfred" - att undvika stora politiska strider - som regeringen vill ha under EU-ordförandeskapet. Jag hann inte säga att jag i grunden ogillar locket på och tycker visst att inrikesdebatten ska fortgå. Däremot är det bra om det finns uppslutning kring det som ordförandeskapet ska handla om. Så var det trots allt 2001 med socialdemokratisk regering.

Se nyhetspanelen här - >

<-- Home
RSS 2.0