Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 12:32:44

2009-05-10 16:18:44
Fjellner men ingen valupptakt. I fredags hann jag med en snabb titt hos min gamle vän Christofer Fjellner som hade valupptakt. Förutom att understryka den avgörande kampen mot protektionismen påpekade han att vi nu har en chans att göra moderaterna till största parti i ett allmänt val. Han är en utmärkt kandidat som jag önskar all framgång i valet. Dagen efter prioriterade jag dock dotterns dansuppvisning vid terminsavslutningen med dansskolan framför moderaternas centrala valupptakt på Norrmalmstorg. Den förefaller dock ha varit mycket lyckad.

<-- Home
RSS 2.0