Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 14:16:44

2009-05-11 20:44:10
I Newsmill: Sverige och Europa behöver en Thatcher. 30 år efter Margaret Thatchers tillträde som premiärminister är lärdomarna av hennes ledarskap högaktuella. Hennes övertygelser och politiska kraft vände inte bara Storbritannien från förfall till framgång utan bidrog till att knäcka Sovjetunionen och ge marknadsekonomin den renässans som gav världen ett gyllene kvartssekel. Sverige behöver ett idéburet ledarskap och principfast pragmatism, från LAS till AP-fonder. Och Europa behöver ett ledarskap för att fatta tuffa beslut, stå emot särintressen och staka ut kursen för att riva fler hinder och ta oss starkare ur recessionen. Det är budskapet i en artikel av undertecknad som kan läsas här.

<-- Home
RSS 2.0