Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 13:40:26

2009-05-18 11:50:17
Globaliseringsråd till regeringen. I Globaliseringsrådets första slutrapport finns mycket klokt: avskaffad värnskatt, avskaffade turordningsregler i LAS, avdragsrätt för investeringar i kompetens, avdragsrätt för sjukvårdsförsäkring - för att nämna några. Väl i linje med det jag förordar som en mer ambitiös reformagenda. Det bör regeringen och inte minst finansminister Anders Borg ta intryck av. Vi kan inte bara hantera den akuta krisen utan måste också reformera för att stärka Sverige i uppgången.


Läs mer om rapporten här - >

<-- Home
RSS 2.0