Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 12:45:36

2009-05-19 09:15:54
Svenska folket vill ha ny euroomröstning. För lite mer än ett år sedan presenterades den rapport där Fabian Wallen och jag visade hur väl euron hade utvecklats de första tio åren. Sedan dess har den gemensamma valutan visat sina fördelar också i den djupaste recessionen på 60 år. Idag presenteras således en ny opinionsmätning där det visar sig att de flesta vill rösta igen om euron inom två år. Man måste få ångra sig, och ett nytt ställningstagande tidigt nästa mandatperiod borde ja-partierna kunna stå för inför riksdagsvalet 2010.

<-- Home
RSS 2.0