Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 13:22:15

2009-05-24 21:58:30
Påverka eller inte - det är frågan. Det kommande valet till Europaparlamentet handlar som bekant inte om ja eller nej till EU. Det handlar om vilken politik vi vill ska föras på EU-nivå. Karin Pettersson på Fokus har dock grävt fram en sevärd debatt inför folkomröstningen om EU-medlemskap 1994. Cirka 33 minuter in i programmet börjar en debatt mellan Marita Ulvskog och Carl Bildt. Hon ville som bekant inte att Sverige skulle vara med i EU, och utvecklar i debatten varför vi inte kan påverka i EU. Nu är hon socialdemokraternas toppnamn och vill till Europaparlamentet. För att göra vad, kan man undra.

Se debatten här - >

<-- Home
RSS 2.0