Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 13:57:50

2009-05-25 15:45:55
Globaliseringsrådet: Konkurrenskraft, omställningsförmåga och attraktivitet! För några dagar sedan kom Globaliseringsrådets kansli med sin slutrapport, där de bland annat föreslår sänkta skatter och mer flexibel LAS. Den baseras tydligt på forskning, vilket finansministern ofta hänvisar till - vilket bör leda till mer reformkraft i politiken.

Idag presenterades dock hela rådets slutrapport. Där har en lång lista personer, från Carl Bildt och Marcus Wallenberg till Urban Bäckström och Wanja Lundby Wedin deltagit. Med andra ord en mindre akademisk produkt, och desto mer en produkt av förhandlingar och intressen.

Ändå är det en rapport - har inte hunnit läsa hela - som tydligt betonar reformer. De talar om behovet av en "attraktivitetspolitik". Lägre och plattare skatter, flexiblare arbetsmarknad, kunskapspolitik, smart klimatomställning, med mera. Sverige måste bli mer lockande för talanger och investeringar.

Några ledamöter har anmält avvikande mening. Wanja Lundby Wedin avvisar förslag om reformer på arbetsmarknaden med motiveringen "lägre löner är ingen väg att öka sysselsättningen för LO". Nej, men målet var väl inte att LO skulle få mer jobb utan att vanligt folk skulle få det...?

Läs Globaliseringsrådets slutrapport här - >

<-- Home
RSS 2.0