Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 12:15:08

2009-05-27 21:33:21
Englund och pessmimismen. I en artikel på Newsmill kommenterar en av Nej till EMU:s grundare, Rolf Englund, Sköna Europa. Detta dock utan att ha läst boken - uppenbarligen utgår han från en debattartikel av mig och Stefan Fölster. Rolf Englund är fast i sin bild av Europas elände och risken för ökad centralisering. Låt mig i all enkelhet föreslå en investering i vår bok. Där lägger vi fram gott om belägg för varför hans analys är för pessimistisk.

<-- Home
RSS 2.0