Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 12:31:08

2009-05-29 14:10:41
Ny Start för Europa: Hur ska Europas finansmarknader regleras? Idag presenterades den andra rapporten från projektet Ny Start för Europa, där jag är projektledare.

Den fokuserar på kärnan i debatten efter finanskrisen, hur de finansiella marknaderna bör regleras. Ämnet är idag centralt i europeisk debatt och bör vara prioriterat för Sveriges ordförandeskap i EU.

Rapporten är en koncis genomgång av de nuvarande institutionerna och regleringarna samt aktuella förslagen. Några slutsatser är att öppna finansiella marknader är avgörande för välståndsutveckling och att flera av dagens förslag skulle innebära för stor politisk inblandning.

Författare till Hur ska Europas finansmarknader regleras? är Christofer Pihl, civilekonom och PR-ansvarig på Tankesmedjan Captus.

Ladda ned rapporten här (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0