Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 17:30:00

20/01/2005 9:06:13 am
I Sourze: Privata initiativ räddar liv. Företag och medborgare - fria krafter i samhället - fungerade utmärkt i hanteringen av krisen som följde av tsunamin i Asien, medan staten misslyckades. Det är ingen tillfällighet. Om detta skriver jag i en kolumn i tidningen Sourze:
"Den svenska staten misslyckades kapitalt med krishanteringen: felaktig information, otroligt långsam reaktion, ingen beredskap, stor byråkrati, ansvarslöshet och arrogans.
Kontrasten står att finna i det privata samhället. Svenska medborgare skänkte på kort tid ca 500 miljoner kronor och gick man ur huse för att ge bort saker och göra insatser. Ett 30-tal större svenska företag har skänkt kapital, varor och tjänster motsvarande 325 miljoner. ...
Samhället fungerade, staten misslyckades. Solidaritet, omtanke och vilja att hjälpa till finns frivilligt mellan människor. Staten måste inte tvinga oss via skatten till medmänsklighet. Tvärtom visar denna tragiska utveckling att den bör avstå från det. Solidaritet och trygghet fungerar bättre när det inte förstatligas."

Läs hela artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0