Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 14:05:02

2009-05-31 19:46:08
Café Babel: Tungviktsmatch om Europa. I en trevlig artikel i Café Babel recenseras både Sköna Europa och Per Gahrtons bok - igen. Stefan Fölster och jag kallas "näringslivets tungviktare och frimarknadsliberalismens Ingo Johansson". Även här överraskas recensenten av likheterna.

<-- Home
RSS 2.0