Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 13:08:08

2009-05-31 20:06:03
Fjellner! Hökmark! Den vackra sommardag vi har bakom oss innefattade både strand och släkt för min del. Men också en stund med gamle vännen Christofer Fjellner mitt i Europakampanjen. Han är en stark röst för frihet och fokuserar på frihandel - mycket viktigt i dessa tider. Både i sak och kommunikativt är han nyskapande. Många unga bör kunna identifiera sig med honom, och han är en skicklig ledartyp.

Gunnar Hökmark är myckt lik Christofer i sina ståndpunkter och sitt engagemang. Han har också lyckats skaffa sig centrala roller i parlamentet. Med erfarenhet och social förmåga - och parlamentarisk skicklighet! - lyckas han väl. Gunnar och Christofer har varit två ledamöter av Europaparlamentet med drivkraft och integritet. Båda visar dessutom vad moderaterna kan vara.

Att de står på samma lista inför det kommande valet - där man bara har ett kryss - gör det svårt. För familjen Munkhammar blev dock den utmärkta lösningen ett kryss på var och en av dem. Så lyder därför också min rekommendation till alla frihetligt orienterade par i detta val!

<-- Home
RSS 2.0