Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2021-12-03, 09:34:44

2009-06-07 23:14:16
Europaval - några slutsatser. När rösterna enligt Valmyndigheten har räknats klart och redovisats kan några trender och tendenser skönjas:

- De EU-positiva krafterna stärks. Folkpartiet vann med "Ja till Europa" som slogan och tydligt ja till euro. Miljöpartiet ökade efter att ha slopat sitt krav på EU-utträde.

- De mest EU-kritiska eller nationalistiska har fått mediokert stöd. Junilistan får lämna, Vänsterpartiet minskade och Sverigedemokraterna kom inte in.

- Piratpartiets framgång visar vad intensivt engagerade grupper innebär. I Europaval är väljarna mer rörliga, vilket öppnar för nya krafter.

- Moderaterna ökade måttligt, men nådde ett svagare resultat än förväntat. Sannolikt förklaras detta delvis av Folkpartiets framgång. Alliansen gjorde totalt ett bättre resultat än 2004.

- Socialdemokraterna tangerade sitt sämsta resultat någonsin. I Stockholm var de fjärde störst - efter moderaterna, folkpartiet och miljöpartiet - med 16 procent.

- Valdeltagandet höjs tydligt. Det kan vara kopplat till den mer EU-positiva opinionen. Engagemanget kan också ha ökat som följd av att Europa uppenbart har haft en central roll i frågor som recessionen och klimatet.

- I parlamentet som helhet behåller den konservativa gruppen ställningen som störst. Europas socialister gjorde en stor förlust mitt i krisen. Européerna tror inte på vänsterns ekonomiska politik.

- Den viktigaste frågan, enligt väljarna, var fred i Europa. Därefter kom miljö och en rad ekonomiska frågor. De traditionella partierna kan ha underskattat väljarnas intresse för de stora frågorna.

<-- Home
RSS 2.0