Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2021-12-03, 07:53:47

2009-06-10 21:15:59
Bok- och bloggtips: Flyt. Tyvärr kommer den lysande boken Flyt inte förrän i början av hösten. Jag har dock haft förmånen att redan ha läst den - född samma år som båda författarna som man är. Nu lanseras bloggen, www.bokenflyt.se.

Det är en fantastisk skildring av allt det viktiga som har blivit så mycket bättre i den svenska vardagen sedan 1974 - från löner till mat, hälsa, tv, resor, jobb och kommunikation. Men framför allt har friheten ökat dramatiskt.

Följ bloggen så länge. Sedan har ni något att se fram emot i denna bok. Vi har inget att vara nostalgiska för i det gamla Sverige!

<-- Home
RSS 2.0