Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2021-12-03, 08:13:05

2009-06-11 23:05:44
Unga vill inte ha kollektivavtal. Enligt en undersökning bland 1500 unga vill 8 av 10 ha individuell lönesättning. Dagens unga vill ha vad de förtjänar, helt enkelt, och en del frihet. Inte det som bestäms i ett slutet rum av en handfull personer i huvudstaden. Den tidiga industrialismens centraliserade modell är på väg ut, oavsett vad vissa organisationer tycker om det.

Läs mer här - >

<-- Home
RSS 2.0