Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2021-12-03, 09:30:56

2009-06-13 13:22:44
I DI: "Finansministern bäddar för rekordhög ungdomsarbetslöshet". Idag skriver undertecknad tillsammans med Timbros chef Maria Rankka och MUF-ordföranden Niklas Wykman i Dagens Industri om ungdomsarbetslösheten. Att den ligger bland de högsta i Europa har inte orsakats av den globala finanskrisen utan av otillräckliga reformer på svensk arbetsmarknad. Turordningsreglerna i LAS måste avskaffas, skatten på arbete bör sänkas ytterligare och ingångslönerna kunna vara lägre.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0