Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2021-12-03, 08:16:01

2009-06-16 15:03:56
Ärlig socialdemokratisk röst. Några dagar efter vår debattartikel i DI om betydelsen av att förändra LAS argumenterar den ledande socialdemokraten Hans Dahlgren för samma sak. Bortom partitaktik finns en verklighet som blir alltmer svår att förbise; ungdomsarbetslösheten kan nästa år vara 35 procent. Politiker som vill ta ansvar måste då agera, och det vore lika sensationellt som modigt om socialdemokraterna blev först med kursändringen.

<-- Home
RSS 2.0