Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2021-12-03, 08:29:58

2009-06-16 15:10:54
Iran in Depth. Betwen meetings here in Brussels, I follow with great interest the struggle for freedom in Iran, and the government′s harsh responses. More in depth here.

<-- Home
RSS 2.0