Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2021-12-03, 08:45:42

2009-06-23 10:20:13
Borg i DN: "Privat finansiering för välfärden krävs." Det är alltså Per Borg, f d statssekreterare (s), som skriver detta, inte Anders Borg. Lustigt nog ter det sig det mer otänkbart att den moderata finansministern skulle uttrycka sig så.

Per Borg har exakt samma verkslighetsbeskrivning som jag hade i Sagan om välfärdens återkomst för fem år sedan - och med samma belägg. Ökande efterfrågan på välfärd och behov av lägre skatter gör att vi bör öppna för mer privat finansiering.

Symptomatiskt nog väljer DN som rubrik "Vi måste själva betala en del av välfärden". Jaså, så det är någon annan som betalar nu? Idén att det vi idag har är gratis är ett hot mot varje seriös välfärdsdebatt.

Per Borg kom härom året med boken Reform eller reträtt. Jag var opponent vid presentationen. Vi har samma verklighetsbeskrivning, men delvis olika lösning. Jag hoppas på en större övergång till privata lösningar än han.

Per Borg har också skickat ett litet omdöme om undertecknad inför kandidaturen till riksdagen:

"Johnny och jag har haft intressanta debatter om välfärdspolitikens framtid. Vi är ense om problembilden men oense om lösningarna. Johnny är för mig sinnebilden för en sann nyliberal med rötter i 1980-talet. Jag kommer med intresse att följa föreningen mellan denne unge gamle nyliberal och det nya arbetarepartiet."

Vänligt och lite partibok över det hela. Jag ser fram emot den fortsatta välfärdsdebatten!

<-- Home
RSS 2.0