Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2021-12-03, 08:51:05

2009-06-26 11:52:04
Ny Start för Europa: Mot en post-Lissabonstrategi i krisens spår. Idag, lagom till politikerveckan i Almedalen och inför det svenska EU-ordförandeskapet, presenterades den tredje rapporten i projektet Ny Start för Europa. I detta projekt utvecklas nya ekonomisk-politiska idéer på marknadsekonomisk grund om hur vi ska komma starkare ur recessionen. I den nya rapporten framförs tre reformförslag för att öka rörligheten inom EU, kärnan i en ny Lissabonstrategi som kan ge Europa ny kraft på väg ur krisen. Författare till rapporten är Edward Hamilton, politisk tjänsteman i riksdagen och med en Masterexamen från London School of Economics.

Läs rapporten här (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0