Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 2022-08-11, 14:03:46

2009-07-04 15:34:08
Arbetsmarknadens förändringsbehov. I takt med ökande arbetslöshet skärps debatten om reformbehovet på arbetsmarknaden. Anders Borg avstod i Visby från en seriös debatt i frågan om arbetsrätten och kritiserade istället företagarna. Den sakliga hänvisningen till att en OECD-rapport skulle ha framställt svensk och dansk arbetsmarknad som lika flexibla visar sig vara inkorrekt. Avseende fasta arbeten tillhör Danmark de friaste och Sverige de striktaste. Moderaterna har enligt min mening en ohållbar position i denna så viktiga fråga. Därför har jag författat en motion till höstens arbetsstämma - läs här. I bästa fall bidrar den till en förändring.

<-- Home
RSS 2.0