Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 18:49:14

10/08/2009 11:25:14 am
Våga satsa på det privata ägandet! Det spelar ingen roll vem som äger saker, huvudsaken är kvalitet. Så kan det låta. Men det finns starka belägg i ekonomisk forskning för det privata ägandets värde. Om detta skriver Johanna Möllerström i kommande boken Mitt, ditt eller ingens - och vi skriver i en gemensam debattartikel distribuerad av LNB.

<-- Home
RSS 2.0