Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2021-12-08, 15:09:44

2009-08-19 08:04:48
Bara idéer kan förändra. Min tidigare kollega som ledarskribent på Entreprenör, Johan Wennström, skrev härom dagen på Svenska Dagbladets ledarsida att "ideologiernas död är välkommen" och att vi borde ge mer utrymme "åt en mer pragmatisk politisk attityd". Mot bakgrund av dagens verklighet ter denna önskan sig lite udda; kan någon peka ut en europeisk ledare som kan anses vara för ideologisk?

I själva verket drivs alltid politiken mot pragmatism, det mest dagsaktuella, det medialt intressanta, de direkta åtgärderna, det tjänstemännen lägger fram. Det krävs kraft, övertygelse, envisehet och mod för att politiker ska kunna ha en idéstyrd agenda ens i någon mån. Sedan är det ju så att även de kortsiktiga och pragmatiska stegen går i någon riktning. Skillnaden är bara om politikern själv inser det eller inte.

Jag har som bekant försökt mynta begreppet principfast pragmatism för min kandidatur till riksdagen. All politik är per definition pragmatisk i det att den handlar om konkreta förändirngar, men det jag vill betona är vikten av att vara principfast i alla dessa mindre steg. Annars blir det ingen riktning, man kommer inte närmare något - det finns kanske inte ens ett mål.

Vill man förändra måste man stå för idéer. Förvaltande för förvaltandets skull gagnar ingen - och leder ingenstans. Eller för att lämna över till Keynes och Hayek, som för en gångs skull var överens:

"The ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed the world is ruled by little else. Practical men, who believe them selves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually the slave of some defunct economist."

John Maynard Keynes

"Society′s course will be changed only by a change in ideas. First you must reach the intellectuals, the teachers and writers, with reasoned argument. It will be their influence on society that will prevail, and the politicians will follow."

Friedrich Hayek

<-- Home
RSS 2.0