Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 19:50:56

19/08/2009 8:56:15 am
Första sprickan i järnridån. Idag för 20 år sedan började järnridån rämna, då människor sprang över gränsen från DDR till Österrike. Röda Armén stoppade dem inte, och därefter kunde utvecklingen inte hejdas. Denna seger för friheten inledde befrielsen av Europa. Under kommande månader kommer detta att högtidligen firas, i Sverige med ett ambitiöst arrangemang. Denna höst bör vi särskilt minnas frihetens värde och komma ihåg kommunismen som den faktiskt är och var.

<-- Home
RSS 2.0