Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 19:33:02

26/08/2009 11:38:22 am
Support Our Troops! Det är precis vad vi ska göra. Situationen i Afghanistan har förvärrats, vilket vänstern ser som belägg att åka hem. I detta land får flickor nu gå i skolan och kvinnor rösta. Vardagsfriheten har ökat dramatiskt. Detta hade inte hänt om talibanerna hade suttit kvar. Att den USA-ledda koalitionen störtade tablibanerna var ett första steg; att bygga ett fungerande samhälle är svårare. Våldsverkande fanatiker har en tendens att inte ge upp. Att Sverige bidrar på plats är inget annat än en kamp för det goda. Vänsterns syn verkar vara att vi bara ska göra insatser där det är ofarligt, och administrera bistånd som inte gör annan nytta än lindrar deras samveten.

<-- Home
RSS 2.0