Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 19:56:45

28/08/2009 6:40:35 am
I GP: Våga se vården som en tillväxtbransch. I dagens Göteborgs-Posten skriver Martin Andreasson, regionråd i Västra Götaland (m), och jag om hur sjukvården kan bli en tillväxtbransch, lagom till m-stämmans debatt i ämnet idag. Valfrihet, handel, entreprenörskap, strävan efter vinst och lägre skatter är centrala delar.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0