Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 13:20:38

28/08/2009 9:12:21 pm
Moderat stöd. En intensiv dag på moderaternas stämma är till ända. I debatten fanns starkt stöd, främst från de yngre, för min motion om framtidens sjukvård. Dock bifölls endast punkterna om att "svensk sjukvård kan bli en dynamisk, attraktiv, konsumentanpassad exportnäring" och att handeln med sjukvårdstjänster inom EU ska underlättas. Min motion bifölls dock i fråga om miljö. Idag står således moderaterna för ståndpunkterna att "klimatpåverkan blir minst om vi har en stark global utveckling av handel och tillväxt", samt att "Sverige bör driva på inom EU för att nå en överenskommelse om global frihandel så att den tillväxt som ger en bättre miljö blir hög och uthållig". Imorgon dags för skatter och arbetsmarknad, vilken inleds med debatt i TV4 för min del kl. 0945.

<-- Home
RSS 2.0