Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 13/04/2024, 14:53:06

01/09/2009 6:00:26 pm
Utsatt för sin egen medicin. Vänsterpartiets förra partisekreterare Pernilla Zethraeus drabbades för flera år sedan av en ovanlig och allvarlig sjukdom, framgår av Insidan i dagens DN. Hon är som person självklart att beklaga. Av berättelsen framgår även detta:

"Pernilla kämpade ett helt år för att bli utredd, men förgäves. Till slut kontaktade hon en privatläkare och bekostade själv en medicinsk utredning. Den tog fem timmar och innehöll provtagning, kroppsliga undersökningar samt skriftliga och muntliga frågor."

Undrar vad hon drar för politisk slutsats om hur väl den centralstyrda offentliga vården fungerar.

<-- Home
RSS 2.0