Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/05/2024, 10:35:40

06/09/2009 6:40:39 pm
Standardökning. Den i Skåne efter operationen konvalescente herr Munkhammar besökte idag Järnvägsmusset i Ängelholm med familj och svärföräldrar. Intressant, och inte så lite propaganda för järnvägen som transportmedel, avsändare Banverket. Vid sidan av den tekniska utvecklingen och järnvägens roll i den svenska ekonomiska succén slogs jag av en liten faktauppgift. År 1886 kostade en biljett Göteborg-Stockholm motsvarande 70 arbetstimmar för en person med genomsnittlig inkomst. År 1998 hade detta sjunkit till 11 timmar. Vi har all anledning att beklaga att järnvägen är statlig, vilket säkert har hållit uppe prisnivåerna. Men i det längre historiska perspektivet är reallöneökningarna fantastiska. Och de har uppenbart helt överträffat även SJ:s prisökningar. Svensken blev så mycket mer produktiv att lönerna kunde höjas kraftigt. Det är berättelsen om de svenska entreprenörerna och industrins innovativa kraft.

<-- Home
RSS 2.0