Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 14:17:05

09/09/2009 9:56:39 pm
Vill vi verkligen ha det så?Med en rödgrän seger i valet nästa år blir han minister. Detta står hans parti för (2009):

"Socialismen är förverkligandet av ett ekonomiskt och politiskt demokratiskt system. Det socialistiska målet är människans frigörelse. Det kapitalistiska systemet är inte bara oförmöget att lösa mänsklighetens stora problem; det är självt orsaken till många av dem.

Kapitalismens grund är fåtalets ägande av och makt över produktionsmedlen, vilka styrs i eget vinstintresse. Det ekonomiska fåtalsväldet måste ge plats åt de arbetandes demokratiska förvaltning. Införandet av socialismen kräver kapitalismens avskaffande.

En socialistisk ekonomi är i grunden annorlunda än dagens. Det socialistiska samhället kan innefatta många olika ägandeformer sopm direkt arbetarstyre, kooperativ, komunalt eller statligt ägande, men även privata företag kan bidra till samhällets utveckling (min kursivering).

I samma utsträckning som socialismen förverkligar människans rätt att bestämma över sitt arbete, upphävs ägandet av produktionsmedlen över huvud taget, såväl det samhälleliga som det privata. Det ersätts av en gemensam förvaltning och gemensamma resurser, av de arbetandes fria sammanslutning."

(Tack, Gunnar)

<-- Home
RSS 2.0