Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/05/2024, 09:53:10

09/09/2009 10:11:35 pm
Skattechocken. Idag skrev Mona Sahlin och Thomas Östros om sitt ekonomiska alternativ i DN. Ja, sitt partis, alltså. De är ännu inte överens med v och mp.

Sahlin och Östros förklarar att de har en bra idé för hur vi ska få fler jobb, förbättra konkurrenskraften och förbättra välfärden. Det är att höja skatterna.

Gör man det dyrare att anställa, dyrare att investera och mer olönsamt att arbeta blir det ju fart på tillväxt och jobb. Eller hur var det nu?

De har naturligtvis tagit sin gamla favoritidé med ny argumentation. Säg det som inte kan lösas om det offentliga bara tar mer av allas pengar. Allt blir bra bara Mona och Thomas får bestämma mer.

I argumentationen finns halsbrytande punkter. De säger att regeringens skattesänkningar har orsakat underskotten. Någon som har hört talas om den globala finanskrisen?

I själva verket har regeringen varit alltför petig med den statiska finansieringen av alla skattesänkningar.

Sedan påstår Sahlin och Östros att de sänkta skatterna har lett till sämre skola och vård. Men skolan och vården har ju fått kraftigt ökade resurser under mandatperioden. Räknar de med att ingen vet och att de kan ljuga?

Det bästa med artikeln är det klara beskedet att skattechock väntar vid regeringsskifte.

<-- Home
RSS 2.0