Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/05/2024, 11:19:32

11/09/2009 9:29:19 am
Ingen mer nyhetspanel. TV4 har kommit fram till att mitt tydliga partipolitiska engagemang innebär att jag inte längre kan medverka på fredagarna i deras nyhetspanel. Ett fullt förståeligt principiellt beslut. Jag är förvisso samma person, med samma oberoende utgångspunkter - men det vet ju inte tittarna. Men kanske kan min medverkan i vanliga tv-debatter öka i motsvarande mån...

Uppdatering: Resumé var inte sena att hänga på denna "nyhet", läs här.

<-- Home
RSS 2.0