Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 17:30:40

24/01/2005 12:21:15 pm
Vi under skatter digna ned. Idag ställs följande Webbfråga på Socialdemokraternas webbplats: Tycker du att det är rätt att höja skatterna för att säkra välfärden i framtiden? Nu när 1345 personer har röstat är det 98 % som säger nej. Vågar man tro att allt fler inser att höga skatter hotar välfärden snarare än främjar den?

<-- Home
RSS 2.0