Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/05/2024, 11:49:39

11/09/2009 12:08:25 pm
Mot provvalet! Hela 255 personer hade anmält intresse av att kandidera till riksdagen för Stockholms län. För att få vara med i provvalet, då medlemmarna röstar på sina kandidater, krävs dock att man har stöd av minst tre kommunföreningar. Efter föreningarnas nomineringar återstår således 55 kandidater, varav undertecknad är en. Nu är nästa anhalt just provvalet, som inleds den 27 oktober och pågår i tre veckor eller så. Då kommer kandidaterna att presenteras i ett tryckt material liksom på webben. Detta avgör i praktiken var på valsedeln man kommer att finnas. Bara partimedlemmar får rösta, gå med om du vill påverka!

<-- Home
RSS 2.0