Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/05/2024, 11:56:39

11/09/2009 10:44:58 pm
Och så Sverige... I årets Doing Business återfinns Sverige på plats 18, faktiskt lägre än samtliga våra nordiska grannar. Även lägre än Georgien, som nu återfinns på plats 11, men det säger mer om deras turboreformer.

Världsbanken anser att Sverige har gjort det lite svårare att starta företag jämfört med tidigare. Men framför allt är det i kategorin arbetsmarknad, "employing workers", det står illa till. Vi ligger på plats 117 av de undersökta länderna.

Det finns även andra aspekter där det finns stor förbättringspotential, som skatter och kreditförsörjning. Men vill man underlätta företagande är det främst arbetsmarknaden som bör bli friare.

Läs mer om Sverige i Doing Business - >

<-- Home
RSS 2.0