Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 24/04/2024, 00:52:07

14/09/2009 9:06:56 pm
Fördomsfullt av Franchell. Boken Flyt, om förbättringar i Sverige sedan 1970-talet, har glädjande nog rönt stor uppmärksamhet. En av dem som har kommenterat är Eva Franchell, numera ledarskribent på Aftonbladet.

Förbättringar av typen bättre boende, fler medier, utlandsresor, bättre mat och motion och mer avancerad vård avfärdas. Hon förminskar detta till att frysfacken har blivit större. Båda författarna är annars vana makroanalytiker och har ofta hört kritiken att de inte tar upp det detaljerade vardagsperspektivet. Damned if you do...

Men sedan kommer hon till något viktigt: "Världen förändras faktiskt inte av sig själv." Nej, till förklaringarna hör kulturella, tekniska, ekonomiska och politiska faktorer. Och då framhåller hon att förbätringarna för kvinnor härrör från politisk kamp. Delvis rätt, även om mycket kan hänföras till standardökning generellt.

Men ska man ta upp det politiska så är i stort sett alla förbättringar i övrigt en följd av liberaliseringar. Avregleringen av telemarknaden, öppnandet för privata dagis, avskaffandet av valutaregleringen, tillåtandet av nya medier. Och självklart den ökade tillväxt som följde av att 1970-talets ekonomiska modell i huvudsak övergavs.

Med andra ord: Det mesta av det som infördes under Eva Franchells 70-tal handlade om mer stat, mer skatter, mer regler. Den politiska huvudförklaringen till förbättringarna sedan dess är för att vi nu i 25 år har gått i motsatt riktning.

Franchell talar om att hon och andra var så coola som gjorde uppror. Det vi som föddes 1974 gjorde uppror mot var den socialism som då infördes. Vi ville ha ett friare och öppnare samhälle. Det får vi nu, och det är därför det är bättre.

<-- Home
RSS 2.0