Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 02:50:25

2005-01-24 12:31:37
Hoppingivande. Svenska folkets förtroende för privat vård ökar från redan höga nivåer, enligt ny statistik från Svenskt Kvalitetsindex. Även förtroendet för den offentliga vården ökar, om än från mycket lägre nivåer. Kanske båda ökar tack vare den utveckling som följer av att viss konkurrens har tillåtits? Förtroendet för Skatteverket minskar från bottennivåer. Ytterligare två lovande utvecklingar som pekar mot privat välfärd.
Läs statistiken här - >

<-- Home
RSS 2.0