Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 06:31:43

18/09/2009 12:54:49 pm
Kampanjwebb! Nu är min kampanjwebb, samlingsplatsen för alla aktiviteter relaterat till min riksdagskandidatur, klar att lansera. Där utvecklar jag varför jag ställer upp, där finns media, foton, hur man bidrar - och med tiden nya filmer med aktuella kommentarer. Synpunkter är, som alltid, välkomna.

Besök den här - >

<-- Home
RSS 2.0