Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2020-11-27, 03:39:59

2009-10-02 16:41:14
Vägen till framgång. Tusen tack räcker inte för all den värme och uppmuntran som min familj och jag har mottagit den senaste veckan. Från beskedets djupaste dal till den översvallande omtankens topp är väldig skillnad. Alla uppmuntrande exempel och erbjudanden om hjälp - och optimismen om utfallet - har varit väldigt värdefulla.

Efter hemkomst och besök på Karolinska vet jag mer om den kommande processen. Många kloka experter från när och fjärran har också försett mig med större kunskap. Teamet på Karolinska ger ett väldigt kompetent intryck. Även om det finns stora osäkerheter, som undersökningar ska ge svar på, känns det bra och jag är väldigt inriktad på att vinna detta.

Sannolikt kommer nedtrappningen att infalla senare, möjligen i november. Även om jag fokuserar mer på familj och försöker ta det lugnt rullar mycket ändå på. Igår skickade jag således ut nyhetsbrev, som kan läsas här. Kanske hösten kan bli lite normal ändå...!

<-- Home
RSS 2.0