Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2020-08-04, 05:02:40

2009-10-07 14:53:01
En plats för hopp och sorg. Den som i likhet med mig har mycket liten vana vid sjukhus ser mest eländet. Människor kommer dit uteslutande för att de har problem. På senare tid har min erfarenhet av sjukvårdne dock ökat markant. Den sida som slår mig mer och mer är människors hopp och vilja att överkomma sina problem - och hur mycket vi idag faktiskt kan göra.

Avancerad sjukvård är en plats av hög kompetens och som ställer krav på omdöme. Jag har ofta talat om behovet av reformer för bättre vård, men har inte tvivlat på pertsonalens professionalism. Nu känner jag också till mer av deras humor och vänlighet. Påfallande många i vården har utländsk härkomst och är där lika självklara i sin kompetens och roll som någon annan.

<-- Home
RSS 2.0