Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2020-08-04, 05:12:12

2009-10-07 15:31:42
Skatt, skatt, skatt - och bidrag, bidrag, bidrag. Socialdemokraterna gör en tydlig vänstersväng redan innan de har börjat kompromissa med Vänsterpartiet. (För de har inte kompromissat alls, de är ännu inte överens om någonting.) De lovar att skattebetalarna ska få stå för högre bidrag till såväl kommuner som personer som inte arbetar. De är hyfsat ärliga i att beskriva att skattebetalarna ska stå för notan. De statliga skatterna ska chockhöjas för stora grupper, och de kommunala skatterna ska höjas för alla. Slående är också att detta direkt ger 30 000 färre sysselsatta än regeringens politik. Socialdemokraterna, vars budgetunderskott är betydande, vill således låna till arbetslöshet och ökade bidrag.

<-- Home
RSS 2.0