Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2020-08-04, 04:37:23

2009-10-11 10:23:13
Den politiska talradion. Denna drivs av den moderate riksdagsledamoten Göran Pettersson. I det senaste avsnittet medverkar jag, och vi talar om min kandidatur, valet, ekonomin, reformebehovet, principer och en del annat.Ta del av programmet här - >

<-- Home
RSS 2.0