Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2020-08-04, 04:12:13

2009-10-14 20:35:27
Som av en slump... Jag har alltid haft stort hopp om den medicinska forskningen, inte minst gentekniken. Våra liv lär i framtiden kunna bli betydligt längre och friskare.

Idag publiceras nya rön om ursprunget till en ovanlig cancerform, som sannolikt kan leda till att man kan behandla den mer effektivt i framtiden. Det råkar vara den som jag redan har.

För nästa generation kan cancer vara ett betydligt mindre och mer lätthanterat problem.

Läs mer här - >

<-- Home
RSS 2.0